• Material ecològic online
  • Packs a mida
  • Enviament en 24-48h
  • Pagament segur

Articles compostables o reutilitzables

Des de Sarau volem completar tot el cicle de la vaixella compostable i dels gots reutilitzables.

VAIXELLA BIODEGRADABLE

D'UN SOL ÚS

Els productes compostables tenen sentit si, en finalitzar el seu ús,  són recollits per a ser tractats per a fer compost.

Per això, la vaixella compostable s'hauria de llençar sempre al contenidor marró de matèria orgànica juntament amb les restes de menjar.

Segons la norma EN 13432 un manufacturat per a ésser definit com a compostable ha de ser biodegradable i desintegrable en un temps breu, és a dir, ésser transformat pels microorganismes i ésser compatible amb un procés de compostatge, sense deixar substàncies perilloses ni alterar la qualitat del compost produït.

GOTS REUTILITZABLES

Els productes reutilitzables tenen sentit si poden ser fàcilment recollits i reconvertits en el mateix o un nou producte després d'esgotar al màxim la seva vida útil.

Els nostres gots reutilitzables estan fets amb polipropilè de primera, apte per a ús alimentari i que a l'hora de reciclar es pot aprofitar al 100%

Per això Sarau també ofereix la recompra de gots (aquells ja utilitzats i que hagin esgotat el seu cicle de vida) i els porta a una planta de reciclatge on es converteixen en altres articles com testos.

En cas de no reciclar-se, el polipropilè de primera és el que menys partícules genera, ja que està lliure de clor, per si el tractament final fos la incineració.


El compost

El compostatge és una eina ecològica important, no solament per al tractament de residus, sinó també per a una agricultura sostenible. El compost pot proveir els sols de la majoria de matèria orgànica que necessita, i en combinació amb els mètodes de conservació de sols, dóna resposta a un important problema mediambiental i agrícola d’abast mundial com és l’erosió del sòl. 

La matèria orgànica representa un elevat percentatge en pes dins del conjunt de residus sòlids urbans. El reciclatge d’aquesta matèria consisteix en la recollida selectiva d’aquesta fracció i el posterior tractament en una planta de compostatge, obtenint un producte final, el compost, emprat com adob orgànic

El compost substitueix el fertilitzant o adob artificial, reduint per tant el consum d’aquests productes i els efectes contaminants associats a la seva producció i ús. 

Quina és la diferència entre biodegradable i compostable?

Un producte biodegradable pot ser descomposat per microorganismes, però això no vol dir necessàriament que produirà compost (o humus) de bona qualitat.

Per això, un producte biodegradable no serà sempre compostable. Però un producte compostable serà sempre biodegradable.

Quina és la norma europea EN 13432?

És una norma que afecta als embalatges i a les seves deixalles. Aquesta norma defineix i enquadra les característiques dels embalatges i productes valorats per a la biodegradació i la compatibilitat. Es basa en 5 aspectes: compostabilitat, biodegradabilitat, desintegrabilitat, qualitat del compost final i ecotoxicitat. Tots els nostres articles compostables tenen el certificat OK Compost, que compleixen amb la normativa abans descrita. Aquest certificat va ser creat per l'organisme belga AIB VINÇOTTE