Termes i condicions d'ús

El present document té per finalitat regular les normes d’ús del lloc web (en endavant “Lloc”). En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, li informem que INICIATIVES JÀSSERA, S.L. (en endavant JÀSSERA) és el titular del Lloc, amb NIF B64513666 i domicili al Carrer de l' Elisi,17, local 6, 08014, Barcelona. Pot contactar amb nosaltres, a més d’estar a la seva disposició al nostre domicili, utilitzant els següents medis: per correu electrònic a: info@sarau.cat

Els termes “Vostè” i “Usuari” s’utilitzen aquí per a referir-se a tots els individus o entitats que per qualsevol raó accedeixin al Lloc.

Per visitar www.sarau.cat no s’exigeix la prèvia subscripció o registre com a usuari.

El Lloc proporciona als usuaris accés als continguts i als serveis relacionats amb JÀSSERA, incloent música, imatges, fòrum, text, informació i altres continguts similars, pel que la utilització del lloc suposa l’acceptació d’aquest Avís Legal.

 

Limitació de la responsabilitat

JÀSSERA es reserva el dret de modificar periòdicament (tant en el referents als continguts del Lloc com en les condicions d’ús), a la seva discreció i sense prèvia advertència, el present avís legal, per adaptar-lo a futures novetats legislatives o jurisprudencials que resultin d’aplicació, informant prèviament als usuaris dels canvis que es produeixin. A tal fi, els hi recomanem que cada vegada que accedeixin al Lloc, o a qualsevol dels seus continguts o serveis, llegeixin amb detall el present Avís legal. Per tot això, JÀSSERA es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu Lloc, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per això. El fet que l’usuari utilitzi el Lloc després d’haver fet les modificacions del present avís legal, suposarà que aquest accepta aquestes modificacions.

En cas de dubte o controvèrsia relatives al nostre Avís legal pot posar-se en contacte amb nosaltres dirigint-se a l’adreça de correu electrònic info@sarau.cat

JÀSSERA no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts del Lloc, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. L’usuari que accedeix al Lloc, ho fa per propi compte i risc i té l’obligació de complir la legislació, reglaments i normativa locals. JÀSSERA o qualsevol altra entitat que hagi participat en la creació, producció o provisió d’aquest Lloc no seran responsables dels danys directes, incidentals, conseqüencials, indirectes o punitius derivats de l’accés, ús o incapacitat d’ús d’aquest Lloc (o dels seus links), així com d’errors i omissions en el contingut del mateix. Tampoc es responsabilitzaran del mal ús que es faci dels continguts del lloc, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeixi a ells o els utilitzi. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a llocs web de tercers als que es pugui accedir per enllaços o buscadors des del Lloc.

Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda en llocs web de tercers als que es pugui accedir per enllaços o buscadors des de www.sarau.cat

JÀSSERA no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat dels serveis posats a disposició de l’usuari, pel que exclou de qualsevol responsabilitat pels danys i/o perjudicis que puguin donar-se per la falta de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat del seu Lloc o dels seus serveis, tot i que intentarà facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona afectada, així com intentar restablir d’immediat la interrupció, posant a la seva disposició, en la mesura de les seves possibilitats, medis alternatius.

 

Propietat intel·lectual i ús correcte dels continguts

Tots els drets de propietat intel·lectual derivats del contingut d’aquest lloc, el seu disseny gràfic i el seu codi font, pertanyen a JÀSSERA, corresponent-nos l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació total o parcial, sense la autorització expressa de JÀSSERA, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe de continguts en aquest lloc estan protegits per Llei. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, essent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com pels tractats internacionals relatius a la matèria subscrits per Espanya.

JÀSSERA declara que els drets de propietat industrial (Marques, Noms comercials, continguts, textos, imatges, sons, vídeos, software, estructura de la web, gràfic, icones, dibuixos industrials, disseny, informació o animacions) que apareixen en aquest lloc són de la seva propietat i/o es troben legítimament explotats en virtut d’acords o llicències d’ús, trobant-se degudament protegides per la Normativa existent sobre Propietat Industrial. L’ús o abús d’aquestes marques registrades o altres materials qualsevols, excepte els permesos en aquest Lloc, estan expressament prohibits i poden constituir violació de la Llei de Propietat Intel·lectual i/o la Llei de Marques i/o la Llei de Publicitat i/o la Llei de Competència Deslleial, i altres normatives aplicables al cas.

Els drets sobre els materials i continguts corresponen íntegrament a JÀSSERA o a tercers que hagin estat autoritzats mitjançant contracte per escrit. S’obliga a l’usuari a usar el lloc de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

 (a)    Suprimir, eludir o manipular el “copyright”, marques i altres dades identificatives dels drets de JÀSSERA o dels seus titulars incorporats als continguts del lloc, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que pogués contenir el mateix.

(b)   Utilitzar els continguts, i en particular, la informació JÀSSERA obtinguda a través del Lloc per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venta directa o amb qualsevol altra finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones.

(c)    Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a no ser que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o que estigui legalment permès.

(d)   En general, utilitzar els continguts de forma, amb finalitats o efectes contraris a la Llei, a la moral i a les bones costums generalment acceptades o a l’ordre públic. JÀSSERA no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altre propietat o dret relacionat amb el seu lloc.

(e)   Queda prohibida qualsevol forma de transmissió, distribució, emmagatzematge, comunicació pública, posta a disposició, reproducció, enginyeria inversa, préstec o lloguer i qualsevol altre acte d’explotació pública respecte al present Lloc, contingut i informació del mateix. La utilització del Lloc per l’usuari no comporta la cessió de titularitat, dret, llicència o interès sobre aquesta propietat intel·lectual, pel que l’usuari podrà utilitzar els continguts per a les seves pròpies necessitats, però no per a realitzar cap tipus d’explotació (directa o indirecta) de caràcter comercial.

 

Resumint, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc, els seus continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís legal, les bones costum i l’ordre públic. Així mateix l’usuari no pot utilitzar el lloc, els seus continguts o els serveis que es presten a través d’aquest amb finalitat o efecte il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar el Lloc, els seus continguts o els seus serveis o impedir gaudir d’una forma normal del mateix per altres usuaris. De la mateixa manera, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin al Lloc.

Procediment en cas de violació de drets de propietat intel·lectual: en cas de que qualsevol Usuari o un tercer consideri que qualsevol dels continguts ha estat introduït al nostre Lloc amb violació dels seus drets de propietat intel·lectual haurà d’enviar una notificació a info@sarau.cat amb indicació completa i precisa de les seves dades i dels drets de propietat intel·lectual suposadament infringits així com la Web.

 

Política d’enllaços

JÀSSERA no es fa responsable del contingut ni de la informació de les pàgines web de tercers a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir mitjançant els enllaços.

JÀSSERA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu lloc web, poguessin derivar-se de la navegació per la seva pàgina web. En conseqüència, JÀSSERA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

 

Modificacions

Com s’ha comentat a l’apartat anterior, JÀSSERA es reserva el dret de realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avis previ, en el contingut del seu lloc web, tant en el referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’us de la mateixa.

JÀSSERA es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar qualsevol informació continguda al seu lloc web, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense avís previ i sense assumir cap responsabilitat per això.

 

Cookies

 

  1. sarau.cat informa que el lloc web utilitza una cookie en la navegació de l’usuari pel lloc web per a facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Gràcies a aquesta cookie resulta possible que www.sarau.cat reconegui l’idioma preferent escollit per l’usuari, sense que hagi de seleccionar-lo de nou a cada cop que visiti el lloc web per accedir als continguts.

 

Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, www.sarau.cat informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador, i en cap cas proporcionen per si el nom i cognoms de l’usuari, i per tant no s’emmagatzemen dades de caràcter personal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, podent, si així o desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur.

 

Protecció de dades

Visitar www.sarau.cat no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre sí mateix. La informació personal que ens faciliti als correus electrònics o qualsevol altre mitjà que es presenti en aquest lloc Web, passarà a ser introduïda en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de JÀSSERA, i es mantindrà confidencial y protegida. Les seves dades es tractaran amb l’única finalitat exclusiva d’enviar-li informació sobre els nostres serveis i/o per gestionar els serveis que contracti. En cap cas es destinarà o utilitzarà per a altres finalitats, no s’entregarà a terceres persones sense el seu consentiment, d’acord amb els principis de protecció de dades de la llei espanyola LOPD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD 1720/2007, de 21 desembre, del Reglament de Desenvolupament). Per complir amb les diferents disposicions legals, hem establert diferents nivells de seguretat per a protegir les dades personals que ens faciliten, havent adoptat totes les mesures tècniques al nostre abast per evitar la pèrdua, mal us, alteració, accés no autoritzat i manipulació d’aquestes dades personals.

 

Té sempre dret a exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació de les dades personals que ens hagi proporcionat. Si així ho desitja, pot posar-se en contacte amb nosaltres, indicant el dret que desitja exercir junt amb una còpia del seu Document d’Identitat a: info@sarau.cat o bé a INICIATIVES JÀSSERA, S.L., Carrer de l' Elisi,17, local 6, 08014,  Barcelona.